Tag - बृद्धअवश्थामा आराम

जीवनशैली

बृद्धअवश्थामा आरामले बाँच्नको लागि केहि सुझाव

बृद्धअवश्थामा आरामले बाँच्नको लागि केहि सुझाव१) कम बोल्ने बानी गर्नुहोस् ।२) मनले चाहेको सामान नपाउदा नरिसाउनुहोस् ।३) आफ्नो धन सम्पत्तिको बारम्बार प्रशंसा...

You cannot copy content of this page